எழுமின்! விழிமின்! கருதிய காரியம் கை கூடும் வரை நில்லாது செல்மின்!
Arise! Awake! And Stop Not Till the Goal is Reached

விவேகானந்த கேந்திரா கிராம முன்னேற்றத் திட்டம்
"ஏக்நாத் பவன்", 7-பி, சிவந்தாகுளம் முதல் தெரு,
தூத்துக்குடி-628 003. இந்தியா

Vivekananda Kendra Rural Development Programme
"EKNATH BHAVAN", 7-B, Sevanthakulam First St.,
Thoothukudi-628 003. INDIA

தொலைபேசி / Phone : +91-(0)461-2376666
மின் அஞ்சல் : / Email : rdp [at] vkendra.org, vkendrardp [at] gmail.comவிவேகானந்த கேந்திரா தன்னார்வ தொண்டர்களால் இந்த இணைய தளம் உருவாக்கபட்டு வருகின்றது.
ஆதலால் இன்னும் சில மாதங்களுக்கு பிறகு இது வெளியிடப்பட உள்ளது.

Volunteers are making the website, Please visit Later.


Vivekananda kendra | Vivekananda International Foundation | Institute of Culture | Natural Resource & Development | Work in Arunachal
Arun Jyoti | Arunachal Pradesh Trust | Golaghat VKV | Baragolai VKV